Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania, chwil zadumy i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą                                                                                                            … Dowiedz się więcej…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania finansowego MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. za rok 2016

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zawiadamia, że Rada Nadzorcza MZK w Białej Podlaskiej sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.  do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 wybrała ofertę firmy: Biuro Biegłego Rewidenta, Henryk Plandowski, ul. Sucharskiego … Dowiedz się więcej…

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. za rok 2016

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zawiadamia, że Rada Nadzorcza MZK w Białej Podlaskiej sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.  do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 wybrała ofertę firmy: Biuro Biegłego Rewidenta, Henryk Plandowski, ul. Sucharskiego … Dowiedz się więcej…

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2016. Oferta powinna zawierać: Informację o firmie i jej doświadczeniu; Kserokopię zaświadczenia o wpisie na … Dowiedz się więcej…

Materiały reklamujące miasto Biała Podlaska

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. w Punktach Obsługi Pasażerów mieszczących  się: Plac Wolności 10, ul. Kraszewskiego 12, Rondo Dmowskiego (PKP), prowadzi sprzedaż materiałów promujących miasto Biała Podlaska. Do nabycia po atrakcyjnych cenach są m.in. koszulki z logo miasta Biała Podlaska, kubki, książki … Dowiedz się więcej…

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego 2015

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2015. Oferta powinna zawierać: Informację o firmie i jej doświadczeniu; Kserokopię zaświadczenia o wpisie na … Dowiedz się więcej…