Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.

MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Projekt budowlany budynku warsztatowego, instalacje elektryczne

Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatowego

Projekt budowlany termomodernizacja budynku admin-socj

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna Mikroinstalacji Fotowoltaicznej

Specyfikacja techniczna Systemu Zarządzania Energią

kosztorys budynku administracyjno-socjalnego

kosztorys budynku warsztatu

Kosztorys fotowoltaika

Kosztorys systemu zarządzania energią

kosztorys_elektryczny

kosztorys_sanitarny

Zapraszamy do składania ofert.

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące projektu „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. zamieszczamy wyjaśnienia.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Specyfikacja techniczna Mikroinstalacji Fotowoltaicznej

 

MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o. o., w odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Spółka z o.o., zamieszcza  wyjaśnienie.

Wyjaśnienie