sprzedaż VW

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje o wystawieniu do sprzedaży samochodu osobowego VW Multivan Highline,  2.0 TDI 150 KM (110 kW), skrzynia biegów: 6-biegowa manualna, pojazd przystosowany do przewozu 7 osób. Bardzo bogate wyposażenie. Kolor nadwozia: brązowy metalik, Skóra/Alcantara. Rok produkcji 2017, przebieg 11500 km. Pojazd na gwarancji, kupiony w salonie.

Numer WIN pojazdu: WV2ZZZ7HZJH056584

Specyfikację techniczną pojazdu można znaleźć tutaj.

Pojazd można oglądać w godzinach od 700 do 1500 na zajezdni MZK ul. Brzegowa 2 w Białej Podlaskiej. Dodatkowe informacje na temat samochodu uzyskać można pod nr telefonu 833432795 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@mzkbp.pl

Cena wywoławcza za pojazd wynosi:

160 000,00 zł brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy)

130 081,30 zł netto (sto trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 30/100)

Oferty od zainteresowanych zakupem samochodu składać należy na piśmie w zamkniętej kopercie do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 1200 na adres:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

Ul. Brzegowa 2; 21-500 Biała Podlaska

Z dopiskiem – „oferta na zakup samochodu”

Składając ofertę, należy podać dane kontaktowe podmiotu zainteresowanego zakupem wraz z nr telefonu i adresem mailowym oraz podać proponowaną cenę brutto za pojazd. W dniu 31 stycznia 2019r o godz. 1215  oferty zostaną otwarte i ocenione. Oferent z najwyższą zaproponowaną ceną zostanie poproszony o uzgodnienie terminu podpisania umowy i uzgodnienie płatności, a pozostali oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu postępowania. Podana zostanie nazwa podmiotu oraz zaproponowana cena zakupu. W przypadku zaproponowania cen identycznych, podmioty zostaną zaproszone do negocjacji ustnych.

formularz-umowy-sprzedazy