Zawieszenie biletów

MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że można zawiesić bilet długookresowy w czasie zagrożenia epidemicznego. W tym celu należy wysłać email z numerem karty na której zakodowany jest bilet oraz PESEL właściciela karty, na adres bilet@mzkbp.pl.
Zawiesić można bilety 30 i 90 dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia następnego po złożeniu wniosku przez Internet do dnia odwołania stanu epidemicznego.
Odblokowanie karty odbędzie się automatycznie, bez udziału wnioskodawcy.
Na czas zawieszenia biletu długookresowego karta zostanie zablokowana. Prosimy z niej nie korzystać, ponieważ zawarte na karcie dane zostaną utracone.