Zmiany cen biletów

Szanowni Państwo od 01.01.2020 zmieniają się ceny biletów okresowych MZK.
Informujemy, ze wszystkie bilety zachowują swoja ważność do 31.01.2020 roku.

MZK Biała Podlaska będzie zwracać równowartość biletów okresowych zakupionych w 2019 roku,
a niewykorzystanych z powodu utraty ważności po 31.01.2020.

Zwrot należności będzie możliwy przy aktualizacji biletu lub na wniosek pasażera.