Zmiana dwóch kursów linii G

informujemy, że od dnia 06.11.2016r. zmianie ulegną  godziny odjazdów dwóch kursów linii G: Kurs z Sidorskiej Pętli o godzinie 19:08 zostanie przesunięty na godzinę 18:52. Kurs z Terebelskiej Pętli o godzinie 19:32 zostanie przesunięty 19:12. Zmiany dotyczą tylko „niedzielnych” kursów.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania finansowego MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. za rok 2016

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zawiadamia, że Rada Nadzorcza MZK w Białej Podlaskiej sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.  do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 wybrała ofertę firmy: Biuro Biegłego Rewidenta, Henryk Plandowski, ul. Sucharskiego … Dowiedz się więcej…

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. za rok 2016

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. zawiadamia, że Rada Nadzorcza MZK w Białej Podlaskiej sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.  do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 wybrała ofertę firmy: Biuro Biegłego Rewidenta, Henryk Plandowski, ul. Sucharskiego … Dowiedz się więcej…

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2016. Oferta powinna zawierać: Informację o firmie i jej doświadczeniu; Kserokopię zaświadczenia o wpisie na … Dowiedz się więcej…