Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2016. Oferta powinna zawierać: Informację o firmie i jej doświadczeniu; Kserokopię zaświadczenia o wpisie na … Dowiedz się więcej…