Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023 Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2022-2023. Oferta powinna zawierać: Informację o … Dowiedz się więcej…

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021-2022

Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021-2022 Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz rozliczenie rekompensaty w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego … Dowiedz się więcej…

Przetarg na dostawę autobusów

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej  przekraczającej progi unijne: Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla MZK w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. Postępowanie prowadzone jest w … Dowiedz się więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw informacja o wyborze oferty

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w „Postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4”. Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska. … Dowiedz się więcej…