Instrukcje

Bilety zakupione online (doładowanie internetowe) należy przenieść na Bialską Kartę Miejską!

Doładowanie internetowe przebiega dwuetapowo:

Etap pierwszy: Internetowy zakup doładowania Bialskiej Karty Miejskiej za pomocą naszego portalu.

Etap drugi: fizyczne przeniesienie zakupionego doładowania na Bialską Kartę Miejską po upływie 12 godzin ale nie później niż do 5 dnia w jeden z następujących sposobów:

  • w biletomacie – należy przyłożyć kartę do czarnego czytnika nad terminalem płatności zbliżeniowych, po odczytaniu karty przez biletomat proces dokona się automatycznie;
  • w Punktach Obsługi Pasażera – ul. Kraszewskiego 12 lub przy dworcu PKP (Rondo Dmowskiego)
  • w oznakowanych kasownikach logiem „BKM Online” w każdym autobusie MZK – zgodnie z poniższą instrukcją:

Pominięcie etapu drugiego powoduje, że zakupiony bilet jest nieważny!

Film instruktażowy przeniesienia doładowania internetowego na BKM:

Aby przenieść doładowanie na kartę BKM należy:

  1. odszukać kasownik wyposażony w kieszeń doładowującą (pierwszy kasownik przy kierowcy poza autobusami marki Scania gdzie jest w środku)
  2. nacisnąć dwukrotnie przycisk „S” aby przełączyć kasownik w tryb doładowań BKM
  3. włożyć kartę do kieszeni
  4. wyjąć kartę dopiero po komunikacie kasownika o zakończeniu operacji

 

Film instruktażowy sprawdzania stanu BKM:

Aby sprawdzić stan BKM należy:

  1. nacisnąć przycisk „S” na dowolnym kasowniku w autobusie
  2. przyłożyć BKM do oznakowanego pola
  3. informacje o stanie biletów i elektronicznej portmonetki będą wyświetlane na przemian do momentu odsunięcia karty od kasownika

Instrukcja przeniesienia środków na kartę miejską w kasownikach nowego typu: