Instrukcje

Bilety zakupione online (doładowanie internetowe) należy przenieść na Bialską Kartę Miejską!

Doładowanie internetowe przebiega dwuetapowo:

Etap pierwszy: Internetowy zakup doładowania Bialskiej Karty Miejskiej (BKM) za pomocą naszego portalu.

Etap drugi: fizyczne przeniesienie zakupionego doładowania na Bialską Kartę Miejską po upływie 12 godzin ale nie później niż do 5 dnia w jeden z następujących sposobów:

 • w biletomacie – należy przyłożyć kartę do czarnego czytnika nad terminalem płatności zbliżeniowych, po odczytaniu karty przez biletomat proces dokona się automatycznie;
 • w Punktach Obsługi Pasażera – ul. Kraszewskiego 12 lub przy dworcu PKP (Rondo Dmowskiego)
 • w oznakowanych kasownikach logiem „BKM Online” w każdym autobusie MZK – zgodnie z poniższą instrukcją:

Pominięcie etapu drugiego powoduje, że zakupiony bilet jest nieważny!

Film instruktażowy przeniesienia doładowania internetowego na BKM:

Aby przenieść doładowanie w autobusie na kartę BKM należy:

 1. odszukać kasownik wyposażony w kieszeń doładowującą (pierwszy kasownik przy kierowcy poza autobusami marki Scania gdzie jest w środku)
 2. nacisnąć dwukrotnie przycisk „S” aby przełączyć kasownik w tryb doładowań BKM
 3. włożyć kartę do kieszeni
 4. wyjąć kartę dopiero po komunikacie kasownika o zakończeniu operacji
 5. sprawdzić czy środki zostały przeniesione, poprzez sprawdzenie stanu karty BKM (film instruktażowy poniżej). Jeżeli przeniesienie doładowania się nie powiodło, należy udać się do Punktu Obsługi Pasażera.

 

Film instruktażowy sprawdzania stanu BKM:

Aby sprawdzić stan BKM należy:

 1. nacisnąć przycisk „S” na dowolnym kasowniku w autobusie
 2. przyłożyć BKM do oznakowanego pola
 3. informacje o stanie biletów i elektronicznej portmonetki będą wyświetlane na przemian do momentu odsunięcia karty od kasownika

Instrukcja przeniesienia środków na kartę miejską w kasownikach nowego typu: