Przetarg nieograniczony na dostawy paliw

Bezpośredni dostęp do głoszenia: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/437748 zastępuje się tekstem: Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (adres strony internetowej prowadzonego postępowania):  https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/437748