Przetarg na dostawę autobusów

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej  przekraczającej progi unijne:

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla MZK w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481708

Ogłoszenie o zamówieniu 2021 S 131-348987