Ogłoszenie

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  oleju napędowego – Biała Podlaska, 21.09.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę oleju napędowego

Załączniki do SIWZ  na dostawę oleju napędowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Wzór umowy

Wzór umowy na dostawę oleju napędowego

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 – Instrukcja odbioru i rozliczenia dostawy paliwa

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na olej napedowy

Zapraszamy do składania ofert