Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Polonez ATU+

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje o wystawieniu do sprzedaży samochodu osobowego Polonez Atu Plus,  1568cm, skrzynia biegów: 5-biegowa manualna, pojazd przystosowany do przewozu 5 osób. Kolor nadwozia: niebieski .

Rok produkcji 1999, przebieg 115 000 km.

Numer WIN pojazdu: SUPB30CEHXW130634

Pojazd można oglądać w godzinach od 700 do 1500 na zajezdni MZK ul. Brzegowa 2 w Białej Podlaskiej. Dodatkowe informacje na temat samochodu uzyskać można pod nr telefonu 833432795 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@mzkbp.pl

Oferty od zainteresowanych zakupem samochodu składać należy na piśmie w zamkniętej kopercie do dnia 15 września  2020 roku do godziny 1200 na adres:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

Ul. Brzegowa 2; 21-500 Biała Podlaska

Z dopiskiem – „oferta na zakup samochodu”

Składając ofertę, należy podać dane kontaktowe podmiotu zainteresowanego zakupem wraz z nr telefonu i adresem mailowym oraz podać proponowaną cenę brutto za pojazd. W dniu 17 września  2020 roku  o godz. 1215  oferty zostaną otwarte i ocenione. Oferent z najwyższą zaproponowaną ceną zostanie poproszony o uzgodnienie terminu podpisania umowy i uzgodnienie płatności, a pozostali oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu postępowania. Podana zostanie nazwa podmiotu oraz zaproponowana cena zakupu. W przypadku zaproponowania cen identycznych, podmioty zostaną zaproszone do negocjacji ustnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

formularz-umowy-ATU

Resized_20200904_145739

Picture 1 of 6