Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

Nazwa Spółki:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy „Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.” oraz skróconej nazwy MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.jak też wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedziba Spółki:

Miasto Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2

Obszar działania:

Rzeczpospolita Polska

Forma Spółki:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim

Czas trwania:

Nieograniczony

Założyciel Spółki:

Gmina Miejska Biała Podlaska

Geneza Spółki:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa o nazwie Miejski Zakład Komunikacyjny
w Białej Podlaskiej z dniem 31.12.2007 r.

Kapitał zakładowy:

26 437 000,00 zł

Przedmiot działania:

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na rzecz Gminy  Miejskiej Biała Podlaska w regularnej komunikacji miejskiej Miasta Biała Podlaska i przyległych gminach. Ponadto, przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie: wynajmu środków transportowych, działalności  reklamowej, obsługa przystanków autobusowych komunikacji miejskiej, systemu informacji pasażerskiej, innej działalności związanej  z prowadzeniem interesów zgodnej z Aktem Notarialnym.

Numer statystyczny:

REGON  060317256

NIP:  537-24-84-178

 

Władze Spółki

 

Zarząd Spółki

Prezes:

Krzysztof Trochimiuk

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:

Maciej Kuta

Wiceprzewodniczący:

Lukrecja Siennicka

Członek Rady Nadzorczej:

Sebastian Śniosek

 

Zgromadzenie Wspólników:

Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska