Uprawnienia do ulg

Grupa osób uprawnionych Ulga Dokument poświadczający uprawnienia
Dzieci do 4 lat.

Bezpłatny

Oświadczenie opiekuna.
Osoby, które ukończyły 70 lat. Bialska karta miejska lub dokument potwierdzający wiek i tożsamość pasażera.
Osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem. Bialska karta miejska lub dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność.
Zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu. Bialska karta miejska lub aktualna legitymacja – zasłużony honorowy dawca krwi lub przeszczepu.
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością od 4 lat oraz młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem. Bialska karta miejska lub dla uprawnionego ważna legitymacja wydana wg. wzoru określonego przez ministerstwo edukacji narodowej oraz dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu.
Młodzież ucząca się z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu, co najmniej umiarkowanym a także z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, od 16 do 25 roku życia wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym,po uprawnionego,lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem. Bialska karta miejska lub dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministerstwo edukacji narodowej oraz dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność, dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu.
Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Bialska karta miejska.
Umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Ważna legitymacja służbowa.
Kombatanci, osoby represjonowane. Bialska karta miejska lub ważny dokument stwierdzający przyznanie uprawnienia.
Honorowi obywatele miasta Biała Podlaska oraz zasłużeni dla miasta Biała Podlaska. Bialska karta miejska lub legitymacja potwierdzająca nadanie tytułu.
Pasażer w europejskim dniu bez samochodu.
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ważny identyfikator wolontariusza
Pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska lub innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych radzie miasta Biała Podlaska w celu wykonywania obowiązków służbowych Bialska karta miejska wystawiona na urząd miasta Biała Podlaska
Dzieci po ukończeniu 4, a przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej.

Ulgowy

Oświadczenie opiekuna
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie dłużej niż do ukończenia 21  oku życia. Bialska karta miejska lub ważna legitymacja szkolna określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich). Bialska karta miejska lub ważna legitymacja studencka.
Osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Bialska karta miejska lub dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność.
Emeryci Bialska karta miejska lub legitymacja emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Osoba posiadająca więcej niż jedno uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z niniejszej uchwały łub przepisów ustawowych, może korzystać tyko z jednego uprawnienia. Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. za wyjątkiem regulacji. dotyczących biletu rodzinnego, które weszły w życie 1 lipca 2013 r. Uchwała Rady Miasta nr XV/12/16 z dnia 26 lutego 2016 r.-załącznik nr 2.