Historia

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

listopad 1978 roku – Utworzono Zakład Komunikacji Miejskiej. Siedzibą którego był teren Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Rzeźnianej. Zakład dysponował pięcioma autobusami marki Autosan H9-35 którymi obsługiwał 2 linie (nr 8 i 9) na których wykonywano 61 000 km rocznie. Linie od 0 do 7 wykonywał PKS.

sierpień 1982 roku – Zakład Komunikacji Miejskiej przeniesiono do nowej bazy przy ul. Brzegowej.

1983 rok – ZKM dysponuje 38 autobusami marki Autosan H9-35, które obsługiwały 14 linii i przewoziły rocznie 8 400 000 pasażerów.

1986 rok – ZKM dysponuje już 48 autobusami.

grudzień 1989 – W oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych na majątku Zakładu Komunikacji Miejskiej powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białej Podlaskiej.

czerwiec 1991 – Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę o likwidacji MPK i powołała zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej.

grudzień 2007 – Na bazie majątku zakładu budżetowego utworzono Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. jedynym udziałowcem którego jest Gmina Miejska Biała Podlaska reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

styczeń 2008 – Nastąpiło rozdzielenie funkcji organizacji przewozów od ich wykonywania. Od 1 stycznia 2008 roku za organizację komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej odpowiedzialny jest nowo powołany Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej z siedzibą przy pl. Wolności 12. Obszarem działania Zarządu jest miasto Biała Podlaska oraz na mocy porozumienia międzygminnego, miejscowości leżące na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Wykonywaniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zajmuje się Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej.

czerwiec 2015 – Zgodnie z decyzją Rady Miasta, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej został postawiony w stan likwidacji. Jego zadania w kwestiach organizatora przejął Urząd Miasta Biała Podlaska. Miejski Zakład Komunikacji przejął pozostałe funkcje należące do ZKM.