Instrukcje

Bilety zakupione online można przenieść w biletomatach oraz kasownikach autobusowych oznakowanym logiem BKM Online.

  • W przypadku biletomatów przeniesienie rozpocznie się automatycznie po odczytaniu karty przez biletomat.
  • W przypadku kasowników autobusowych instrukcja postepowania poniżej:

Film instruktażowy przeniesienia doładowania internetowego na BKM:

Aby przenieść doładowanie na kartę BKM należy:

  1. odszukać kasownik wyposażony w kieszeń doładowującą (pierwszy kasownik przy kierowcy poza autobusami marki Scania gdzie jest w środku)
  2. nacisnąć dwukrotnie przycisk „S” aby przełączyć kasownik w tryb doładowań BKM
  3. włożyć kartę do kieszeni
  4. wyjąć kartę dopiero po komunikacie kasownika o zakończeniu operacji

 

Film instruktażowy sprawdzania stanu BKM:

Aby sprawdzić stan BKM należy:

  1. nacisnąć przycisk „S” na dowolnym kasowniku w autobusie
  2. przyłożyć BKM do oznakowanego pola
  3. informacje o stanie biletów i elektronicznej portmonetki będą wyświetlane na przemian do momentu odsunięcia karty od kasownika

 

Instrukcja przeniesienia środków na kartę miejską w kasownikach nowego typu: