Dla Pasażera

 1. Co jest niezbędne do uzyskania imiennej Bialskiej Karty Miejskiej (BKM)?
  Aby otrzymać imienną Bialską Kartę Miejską tzw. BKM należy:
  • pobrać wniosek w Punkcie Obsługi Pasażera (POP) lub ze strony internetowej mzkbp.pl
  • wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażera (POP),
  • okazać wymagane dokumenty w przypadku uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych,
  • odebrać BKM w POP, w którym został złożony wniosek,
  • przy odbiorze BKM należy doładować kartę biletem okresowym lub dokonać wpłaty na elektorniczną portmonetkę.
 2. Co jest niezbędne do uzyskania BKM na okaziciela?
  Aby otrzymać BKM na okaziciela należy:
  • pobrać wniosek w BOP, POP lub ze strony internetowej www.zkm.info.pl
  • wypełniony wniosek złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażera lub Biurze Obsługi Pasażera,
  • okazać wymagane dokumenty w przypadku uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych
  • odebrać BKM w BOP lub POP, w którym został złożony wniosek, w określonym terminie ( czas oczekiwania – 10 dni roboczych),
  • przed pierwszą planowaną podróżą wpłacić dowolną kwotę na tzw. E-Portmonetkę (minimum – 10 zł, max – 250 zł).
 3. Gdzie można kupić bilety komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o.?
  Bilety jednorazowe, wieloprzejazdowe i bilety okresowe można kupić w Punktach MZK Sp. z o.o.:
  – Punkt Obsługi Pasażera – ul. Kraszewskiego
  (czynny pon.- piątek 9:00 do 17:00 sobota nieczynny)
  – Punkt Obsługi Pasażera – Rondo Dmowskiego – (PKP) (czynny pon.- piątek 6:30 do 14:30, sobota nieczynny)
  – Biuro Obsługi Pasażera – Plac Wolności 10 (czynny pon.- piątek 7.30 do 15:30, sobota – nieczynne.
  Bilety wieloprzejazdowe 60 minutowe sprzedawane są również w autobusach komunikacji miejskiej.
  Bilety jednorazowe i dobowe można kupić w punktach na terenie miasta Biała Podlaska, współpracują z nami między innymi kioski Ruch, sklepy PSS i inne.
 4. Którą kartę wybrać imienną czy na okaziciela?
  Każdy z tych rodzajów kart ma swoje zalety:
  BKM imienna – ponieważ jest przypisana do określonej osoby (zawiera zdjęcie, imię i nazwisko) możliwe jest zapisanie na niej uprawnień do ulg. Dzięki temu, użytkownik imiennej BKM nie musi nosić przy sobie dokumentów poświadczających prawo do ulgi lub bezpłatnych przejazdów.
  W przypadku utraty BKM lub jej zniszczenia, możliwe jest odzyskanie utraconych środków i zapisanych biletów, po uprzednim osobistym złożeniu wniosku przez posiadacza karty.
  BKM na okaziciela – należy zgłosić się w Punkcie Obsługi Pasażera i zakupić BKM doładowując jednocześnie kartę dowolną kwotą na elektroniczną portmonetkę. Minimalna kwota wplaty wynosi 10 zł.
 5. Komu przysługują ulgi?
  Wykaz grup osób, którym przysługują ulgi, wraz z wykazem dokumentów, których posiadanie uprawnia do przejazdów ulgowych, znajduje się w Wykazie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacja miejską w Białej Podlaskiej –>SprawdźSprawdź<–
 6. Kto ma prawo do przejazdów bezpłatnych?
  Wykaz grup osób, którym przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów, wraz z wykazem dokumentów, których posiadanie uprawnia do takich przejazdów, znajduje się w Wykazie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacja miejską w Białej Podlaskiej
  –>Sprawdź<–
 7. Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?
  Uwagi dotyczące jakości funkcjonowania komunikacji oraz propozycje zmian w rozkładach jazdy można zgłaszać do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., pocztą elektroniczną na adres rozklad@mzkbp.pl lub – osobiście w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 – telefonując pod numer 83 343 27 95, 83 343 87 18 bądź 887 871 033. Oczekujemy również na listy przesyłane do nas na adres:
  Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
  ul. Brzegowa 2
  21-500 Biała Podlaska
 8. Gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji?
  Informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji można uzyskać z ogłoszeń wywieszanych na naszych przystankach oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, telefonując pod numer 83 343 27 95. Informacje te można także uzyskać z komunikatów niniejszego Serwisu Internetowego, z serwisu informacyjnego w telefonie komórkowym, oraz informacji w prasie lokalnej.
 9. Jakie są konsekwencje w przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi oraz postępowania niezgodnego z Przepisami Porządkowymi w Środkach Lokalnego Transportu Zbiorowego w Białej Podlaskiej?
  W przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego oraz nieprzestrzegania przez pasażera Przepisów Porządkowych(Uchwała Rady Miasta XXXVII/134/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. załącznik nr 1) pasażer obowiązany jest uiścić opłatę za przejazd zgodnie z obowiązującą taryfą oraz opłatę dodatkową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XXXVII/136/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę opłat dodatkowych.
  Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc pod uwagę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
  a) jako 70 – krotność tej ceny-za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 196,00 zł.
  b) jako 50 – krotność tej ceny za:
  – przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 140,00 zł.
  – naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 98,00 zł.
  c) jako 150 – krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 420,00 zł.
 10. W jakich sytuacjach można składać reklamacje od dodatkowej opłaty?
  Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% należnej opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 2a Uchwały Rady Miasta XV/12/16 z dnia 26 lutego 2016 r. oraz przedłożeniu w terminie 7 dni nieokazanego w czasie kontroli:
  • ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
 11. Co należy zrobić żeby nie mieć kłopotów podczas kontroli?
  Aby podróż autobusem nie zakończyła się wezwaniem do zapłaty trzeba przestrzegać następujących zasad:
  • pasażer powinien posiadać ważny bilet podczas przejazdu.
  • bilet jednorazowy powinien zostać skasowany niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
  • pasażerowi nie wolno posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera. Korzystając z ulgi, należy posiadać przy sobie dokument do niej uprawniający – nie dotyczy imiennej BKM. Nie należy zabierać do autobusu rzeczy, które są wyłączone z przewozu. Na pewno warto zapoznać się z Przepisami Porządkowymi w Środkach Lokalnego Transportu Zbiorowego obowiązującymi w Białej Podlaskiej (Uchwała Rady Miasta XXXVII/134/10/10 z 15 czerwca 2010 r., Regulaminem korzystania z Bialskiej Karty Miejskiej (Zarządzenie nr 28/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska) oraz uchwałą w sprawie wysokości cen biletów i opłat oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w autobusach publicznej komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej (Uchwała nr XXVII/256/13).
 12. Gdzie można składać skargi wnioski, reklamacje i zażalenia?
  Skargi, wnioski, zażalenia i reklamacje mogą być złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.. Każdy problem zostaje przeanalizowany indywidualnie i jeśli jest uzasadniony wówczas zostają podjęte działania zmierzające do jego rozwiązania. Przed złożeniem skargi lub reklamacji proponujemy zapoznać się z przepisami porządkowymi obowiązującymi w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej oraz Kartą Praw Pasażera (Uchwała nr XXXVII/134/10 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 czerwca 2010 r.) . Podajemy adresy, pod które należy składać reklamacje, skargi, zażalenia i wnioski:
  • Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; 21-500 Biała Podlaska
  Tel/fax (083) 343-66-92; e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl; www. bialapodlaska.pl
  • Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
  ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska
  Tel/fax : (83) 343-27-95 fax : (83) 343 27 95 e-mail: sekretariat@mzkbp.pl
  • Prywatna Komunikacja Miejska „WICZUK” Tadeusz Wiczuk
  ul. Przelotna 1a, 21-500 Biała Podlaska
  tel. 603 612 544
 13. Co to jest personalizacja Bialskiej Karty Miejskiej?
  To zapisanie na elektronicznej karcie BKM danych osobowych użytkownika ze zdjęciem, co pozwoli na identyfikację pasażera korzystającego z komunikacji miejskiej.
 14. Do czego potrzebne jest zdjęcie?
  Zdjęcie jest konieczne do identyfikacji pasażera, który jest posiadaczem imiennej BKM i tylko on może z niej korzystać.
 15. Czy Kartę Miejską mogą kupić tylko mieszkańcy Białej Podlaskiej?
  Bialską Kartę Miejską może nabyć każdy użytkownik komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. – niezależnie od miejsca zamieszkania.
 16. Czy jeśli posiadam BKM z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów lub na mojej karcie jest zapisany ważny bilet okresowy to mogę korzystać z elektronicznej portmonetki i przewozić inne osoby?
  Tak, każda BKM może być jednocześnie nośnikiem biletu okresowego oraz elektroniczną portmonetką. Przy wsiadaniu do pojazdu i przyłożeniu karty do kasownika, w pierwszej kolejności zostanie zarejestrowany ważny bilet okresowy. Jeśli bilet okresowy jest nieważny a na elektronicznej portmonetce mamy zakodowaną odpowiednią ilość środków potrzebnych do wniesienia opłaty za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem możemy skasować bilet za siebie lub inne osoby.
 17. Czy muszę wymienić swoją BKM, jeśli zmieniam szkołę, rozpoczynam studia lub w jakikolwiek inny sposób termin przysługiwania prawa do ulgi lub bezpłatnych przejazdów zostaje wydłużony?
  BKM nie trzeba wymieniać. Gdy nabywamy prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, bądź termin przysługiwania ulgi zostaje przedłużony, należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażera z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi oraz BKM, nowe dane zostaną zapisane na naszej Karcie.
 18. Jaki jest okres ważności Bialskiej Karty Miejskiej?
  Ważność Karty, zdefiniowanej w systemie, jako normalna, określa się na 10 lat. Karty ulgowe i bezpłatne ważne są w okresie obowiązywania uprawnień. Przed upływem okresu ważności ulgi należy zgłosić się z BKM i odpowiednim dokumentem, w celu jej przedłużenia w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera.
 19. Jak przedłużyć uprawnienia do ulg na imiennej Bialskiej Karcie Miejskiej?
  Aby kupić bilet ulgowy na imienną Kartę Miejską, należy wcześniej zapisać na karcie uprawnienia do ulg. Okres jest ustalany na podstawie ważności dokumentów uprawniających do ulgi.
 20. Aby przedłużyć uprawnienia do ulg należy udać się do Punktu Obsługi Pasażera i okazać przedłużoną legitymację studencką lub szkolną.
 21. Czy student, który ukończył 25 rok życia może korzystać z ulgowych przejazdów?
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 26 lutego 2016 r nr XV/12/163 studenci studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) mają prawo do przejazdów ulgowych bez względu na wiek. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest imienna BKM lub ważna legitymacja studencka.
 22. Czy słuchacze studium policealnego mogą korzystać z przejazdów ulgowych?
  Według obowiązującej taryfy mają takie prawo do ukończenia 21 roku życia.
 23. Czy renciści mają prawo do zniżek?
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 27 maja 2013 r. nr XXVII/256/13 renciści nie mają prawa do przejazdów ulgowych.
 24. Czy osoba niepełnoletnia może złożyć wniosek?
  Wniosek za osobę do 12 roku życia wypełnia i składa oraz odbiera kartę opiekun prawny dziecka. Małoletni w wieku 13-18 lat może sam złożyć wniosek i odebrać Kartę.
 25. Na czym polega skasowanie za inne osoby?
  W przypadku korzystania z BKM, z tzw. Elektronicznej Portmonetki podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 5 skasowań – tj. skasowania za siebie i do 4 skasowań za współpasażerów przy użyciu przycisku N (bilet normalny) lub U (bilet ulgowy). Podczas wysiadania z autobusu wystarczy raz przyłożyć kartę do kasownika bez wciskania dodatkowych przycisków, aby wyrejestrować siebie i współpasażerów i otrzymać zwrot wynikający z liczby przejechanych przystanków.
 26. Czy można posiadać więcej niż jedną imienną BKM?
  Nie. Każdy Pasażer może posługiwać się tylko jedną imienną kartą miejską.