Ceny biletów

Bilety Jednorazowe Normalny Ulgowy
Bilety jednorazowe w wersji papierowej – dostępne w punktach sprzedaży 2,80 zł 1,40 zł
Bilety jednorazowe 60 minutowe w wersji papierowej – dostępne w autobusach i punktach sprzedaży 4,00 zł 2,00 zł
Bilety jednorazowe przejazd do 6 przystanków – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 1,80 zł 0,90 zł
Bilety jednorazowe przejazd powyżej 6 przystanków – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 2,40 zł 1,20 zł
Bilety wieloprzejazdowe  Normalny Ulgowy
Bilety 24 godzinne w wersji papierowej – dostępne w punktach sprzedaży 10,00 zł 5,00 zł
 Bilety okresowe imienne  Normalny Ulgowy
Bilety 30 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 60,00 zł 30,00 zł
Bilety 90 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 120,00 zł 60,00 zł
Bilety semestralne 4 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.10 – 31.01 lub 01.02 – 31.05) – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 80,00 zł
Bilety semestralne 5 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.09 – 31.01 lub 01.02 – 30.06) – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 100,00 zł
Bilet rodzinny – 12 miesięczny – dostępny tylko za pomocą biletu elektronicznego 30,00 zł

Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia rabatów za ilość przystanków.

Bilet jednorazowy normalny i ulgowy uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy.

Biletu papierowego nie wolno odstępować.

Jednorazowy bilet papierowy należy zachować do kontroli.

Do korzystania z biletów semestralnych uprawnieni są:

  • Uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych- do ukończenia 21 roku życia
    oraz studenci szkól wyższych i wyższych szkól zawodowych- do ukończenia 25 roku życia;
  • Dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnione są rodziny wielodzietne, mieszkające stale w Białej Podlaskiej pod wspólnym adresem, posiadające minimum troje dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej- do ukończenia 25 lat.

Obowiązuje od 01 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XV/12/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2016r.- załącznik nrl §1.1.