Ceny biletów

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVI/20/18

Rady Miasta Biała Podlaska

z dnia 26.02.2018 r. 

 

§1.1. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Biała Podlaska

Bilety Jednorazowe Normalny Ulgowy
Bilety jednorazowe w wersji papierowej – dostępne w punktach sprzedaży;bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy; 2,80 zł 1,40 zł
Bilety jednorazowe 60 minutowe w wersji papierowej – dostępne w autobusach i punktach sprzedaży, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 60 minut od momentu skasowania biletu lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy;  4,00 zł 2,00 zł
Bilety jednorazowe przejazd do 6 przystanków – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego, brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia rabatów za ilość przystanków; 1,80 zł 0,90 zł
Bilety jednorazowe przejazd powyżej 6 przystanków – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek w czasie 30 minut od momentu zalogowania lub jednorazowego przejazdu całej długości wybranej trasy; 2,40 zł 1,20 zł
Bilety wieloprzejazdowe  Normalny Ulgowy
Bilety 24 godzinne w wersji papierowej – dostępne w punktach sprzedaży; 10,00 zł 5,00 zł
 Bilety okresowe imienne  Normalny Ulgowy
Bilety 30 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego; 60,00 zł 30,00 zł
Bilety 90 dniowe – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego; 120,00 zł 60,00 zł
Bilety semestralne 4 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.10 – 31.01 lub 01.02 – 31.05) – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 80,00 zł
Bilety semestralne 5 miesięczne (ważne we wszystkie dni tygodnia 01.09 – 31.01 lub 01.02 – 30.06) – dostępne tylko za pomocą biletu elektronicznego 100,00 zł
Bilet rodzinny – 12 miesięczny – dostępny tylko za pomocą biletu elektronicznego, jeden egzemplarz biletu rodzinnego przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Miejską Biała Podlaska, wydawany jest na okres do jednego roku, jednak nie dłużej niż na okres ważności Karty Dużej Rodziny. 30,00 zł

2. Biletu papierowego nie wolno odstępować.

3. Jednorazowy bilet papierowy należy zachować do kontroli.

4. Z biletów ulgowych mogą korzystać pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.

5. Do korzystania z biletów semestralnych uprawnieni są:

  • Uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych- do ukończenia 21 roku życia, oraz studenci szkól wyższych i wyższych szkól zawodowych- do ukończenia 25 roku życia;
  • Dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Obowiązuje od 26 marca 2018 r., Uchwała nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, organizowanym przez Miasto Biała Podlaska

Plik do pobrania (Dz.U.Woj. Lubelskiego z dnia 12 marca 2018 r. poz. 1060) Uchwała nr XXXVI/20/18 Rady Miasta Biała Podlaska 

UWAGA: Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd powyżej 6 przystanków tj. bez uwzględnienia rabatów za ilość przystanków.