Przetarg nieograniczony na dostawy paliw informacja o wyborze oferty

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w „Postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4”. Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska. Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTRY