REKRUTACJA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC

Poszukujemy osoby, która samodzielnie poprowadzi sprawy kadrowo-płacowe w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej
ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC:
1) prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy, wystawienia świadectw pracy, sporządzenie nowych umów/aneksów/wypowiedzeń);
2) kompleksowe rozliczanie umów o pracę, umów zleceń czy umów o dzieło
w tym naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS oraz nadzorowanie poprawności
ewidencji czasu pracy;
3) prowadzenie zgłoszeń i wszelkich rozliczeń z ZUS, US, GUS i PPK;
4) weryfikacja i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym
5) prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowniczych;
6) nadzór nad zwolnieniami lekarskimi, badaniami okresowymi i szkoleniami z zakresu BHP
dla pracowników;
7) udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
8) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
9) bieżąca współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu budżetów wynagrodzeń,
WYMAGANIA:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne;
2) minimum trzyletnie doświadczenie pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac;
3) wiedza z zakresu kadr i płac, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
4) znajomość obsługi programu Płatnik, programów kadrowo-płacowych i pakietu MS Office
5) umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów;
6) dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność;
MILE WIDZIANE:
1) doświadczenie pracy w transporcie publicznym;
OFERUJEMY:
1) pracę w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę,
2) możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach;
3) atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@mzkbp.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”. Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.