Zmiana biletów wydawanych u kierowców

Od dnia 01.10.2015 r. (czwartek) ulegnie zmianie rodzaj biletów wydawanych przez kierowców autobusów komunikacji miejskiej.

Kierowcy będą prowadzić sprzedaż biletów drukowanych z kas fiskalnych znajdujących się w autobusie. Bilet w formie paragonu uprawnia do przejazdu dowolnym autobusem Komunikacji Miejskiej w ciągu 60 minut od momentu zakupu, biletu nie można kasować.