Przetarg nieograniczony na dostawy paliw

Bezpośredni dostęp do głoszenia: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/437748 zastępuje się tekstem: Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (adres strony internetowej prowadzonego postępowania):  https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/437748

Unieważnienie przetargu

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem wg CPV – 09134100-8 i benzyny  bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4”. Nr postępowania: MZK/DE/01/2021.