Zmiany w rozkładnie jazdy

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje, że od 25.02.2019r. zmieni rozkład jazdy dla linii C w dniu roboczym szkolnym, a od 01.03.2019r. rozkład linii D oraz I dla soboty. Proszę zapoznać się ze zmianami.

Feryjny rozkład jazdy.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje, że od 11 do 22 lutego w związku z feriami zimowymi będzie obowiązywał rozkład jazdy z czwartej rubryki tj. dni robocze wolne od nauki.