Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o

MZK w w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony  na „Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o  w związku z brakiem ofert.