Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ” Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Spółki.

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie Treści SIWZ 20.11.2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Projekt budowlany budynku warsztatowego, instalacje elektryczne

Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatowego

Projekt budowlany termomodernizacja budynku admin-socj

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna Mikroinstalacji Fotowoltaicznej

Specyfikacja techniczna Systemu Zarządzania Energią

kosztorys budynku administracyjno-socjalnego

kosztorys budynku warsztatu

Kosztorys fotowoltaika

Kosztorys systemu zarządzania energią

kosztorys_elektryczny

kosztorys_sanitarny

Zapraszamy do składania ofert.